akın salmak

akın salmak

bk. akın çapmak.


akın salmak için benzer kelimeler


akın salmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akın salmak kelimesinin tersten yazılışı kamlas nıka diziliminde gösterilir.