akın

akın

(I) a. 1. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: “Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu.” -S. F. Abasıyanık. 2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: “Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!” -Y. K. Beyatlı. 3. sp. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.

II) a. ed. Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.


akın

Ekin, harmandan alınan buğday: Bu yıl 200 çinik akınımız çıktı.


akın İng. attack

Sayı yapmak üzere karşı takım kalesine doğru genellikle topluca girişilen eylem.


akın İng. flow
akın

Düşman topraklarına, tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla birdenbire ve toplu olarak yapılan baskın.


Akın Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 2. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.


Akın

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Akın

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Akın

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Akın

Van ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


akın için benzer kelimeler


akın, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
akın kelimesinin tersten yazılışı nıka diziliminde gösterilir.