aklına geleni işleme, her ağacı taşlama

aklına geleni işleme, her ağacı taşlama

“sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür” anlamında kullanılan bir söz.


aklına geleni işleme, her ağacı taşlama için benzer kelimeler


aklına geleni işleme, her ağacı taşlama, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', ',', ' ', 'h', 'e', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', ' ', 't', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
aklına geleni işleme, her ağacı taşlama kelimesinin tersten yazılışı amalşat ıcağa reh ,emelşi ineleg anılka diziliminde gösterilir.