eğik taşlama yöntemi

eğik taşlama yöntemi İng. taper-grind procedure

Doku kalınlığı ölçmede uygulanan ve taşlama temeline dayanan özel bir yöntem.


eğik taşlama yöntemi için benzer kelimeler


eğik taşlama yöntemi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'i', 'k', ' ', 't', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
eğik taşlama yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy amalşat kiğe diziliminde gösterilir.