taşlama çatlağı

taşlama çatlağı İng. grinding crack

Taşlama işlemi sırasında oluşan çatlak.


taşlama çatlağı için benzer kelimeler


taşlama çatlağı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'a', 't', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
taşlama çatlağı kelimesinin tersten yazılışı ığaltaç amalşat diziliminde gösterilir.