taşlama yanığı

taşlama yanığı İng. grinding burn

Taşlama sırasında, aşırı ısınma sonucu oluşan yüzeyin oksitlenmiş yeri.


taşlama yanığı için benzer kelimeler


taşlama yanığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
taşlama yanığı kelimesinin tersten yazılışı ığınay amalşat diziliminde gösterilir.