aklına turp sıkayım

aklına turp sıkayım

tkz. aklına şaşayım: “Bu soğukta vapurun burasında oturmayı akıl edenin aklına turp sıkayım.” -S. F. Abasıyanık.


aklına turp sıkayım için benzer kelimeler


aklına turp sıkayım, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', 'n', 'a', ' ', 't', 'u', 'r', 'p', ' ', 's', 'ı', 'k', 'a', 'y', 'ı', 'm', şeklindedir.
aklına turp sıkayım kelimesinin tersten yazılışı mıyakıs prut anılka diziliminde gösterilir.