turp filizi

turp filizi

a. Turp rengi.


turp filizi için benzer kelimeler


turp filizi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'r', 'p', ' ', 'f', 'i', 'l', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
turp filizi kelimesinin tersten yazılışı izilif prut diziliminde gösterilir.