filizî

filizî Rum. + Ar. -³

a. (filizi:) 1. Filiz rengi. 2. sf. Bu renkte olan: “Geride tek tük ev ve onların da ardında yarı filizî, yarı neftî bir orman seçiliyordu.” -E. Şafak.


filizî için benzer kelimeler


filizî, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'l', 'i', 'z', 'î', şeklindedir.
filizî kelimesinin tersten yazılışı îzilif diziliminde gösterilir.