anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan)

anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan)

hlk. ne olduğu belirsiz kimselerin çocuğu.


anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan) için benzer kelimeler


anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan), 54 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 's', 'ı', ' ', 't', 'u', 'r', 'p', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', ')', ',', ' ', 'b', 'a', 'b', 'a', 's', 'ı', ' ', 'ş', 'a', 'l', 'g', 'a', 'm', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 's', 'o', 'ğ', 'a', 'n', ')', şeklindedir.
anası turp (veya sarımsak), babası şalgam (veya soğan) kelimesinin tersten yazılışı )nağos ayev( maglaş ısabab ,)kasmıras ayev( prut ısana diziliminde gösterilir.