sarımsak

sarımsak, -ğı

a. bit. b. 1. Zambakgillerden, 25-100 santimetre yüksekliğinde, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum). 2. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan dişli bölümü.


sarımsak İng. garlic

Zambakgiller (Liliaceae) familyasından, çiçekleri uçta şemsiye şeklinde olan, taze ya da kuru olarak yenen, soğanlı, çok yıllık bir kültür bitkisi.


sarımsak Osm. sarmısak
sarımsak Lat. Allium sativum

Zambakgiller familyasından, çiçekleri uçta şemsiye biçiminde olan, soğanlı, kandaki yüksek serum kolesterolü ve trigliserit seviyesiyle damar tıkanıklığı riskini azaltan etkiye sahip çok yıllık kültür bitkisi.


Sarımsak

Sinop ili, Gerze ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Sarımsak

Zonguldak ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


sarımsak için benzer kelimeler


sarımsak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', şeklindedir.
sarımsak kelimesinin tersten yazılışı kasmıras diziliminde gösterilir.