sarımsak otu

sarımsak otu

a. bit. b. Turpgillerden, beyaz, küçük çiçekli, ovulduğunda sarımsak kokusu veren bir bitki, sarımsak hardalı (Alliaria petolata).


sarımsak otu için benzer kelimeler


sarımsak otu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'ı', 'm', 's', 'a', 'k', ' ', 'o', 't', 'u', şeklindedir.
sarımsak otu kelimesinin tersten yazılışı uto kasmıras diziliminde gösterilir.