akmın

akmın

Gübre, fışkı.


akmın

1. bk. ahbun-1. 2. Gübre ve benzerini taşımak için kağnının yanlarına konan tahta mahfaza.


akmın

Hayvan dışkısı.


akmın için benzer kelimeler


akmın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'm', 'ı', 'n', şeklindedir.
akmın kelimesinin tersten yazılışı nımka diziliminde gösterilir.