akmın oku

akmın oku

bk. akbun - 2


akmın oku için benzer kelimeler


akmın oku, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'm', 'ı', 'n', ' ', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
akmın oku kelimesinin tersten yazılışı uko nımka diziliminde gösterilir.