birleştirme oku

birleştirme oku

bk. birleştirme dili.


birleştirme oku için benzer kelimeler


birleştirme oku, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
birleştirme oku kelimesinin tersten yazılışı uko emritşelrib diziliminde gösterilir.