çıtalı birleştirme

çıtalı birleştirme Osm. çıtalı geçme

Tahtanın boyunca açılan kinişe konmuş çıta yardımı ile yapılan çatkı.


çıtalı birleştirme için benzer kelimeler


çıtalı birleştirme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 't', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
çıtalı birleştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşelrib ılatıç diziliminde gösterilir.