dişli birleştirme

dişli birleştirme Osm. dişli birleştirme

Çekmece, dolap vb. yerlerde başvurulan, geniş tahtaları baş taraflarından eklemede kullanılan yöntem.


dişli birleştirme için benzer kelimeler


dişli birleştirme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
dişli birleştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşelrib ilşid diziliminde gösterilir.