birleştirme türü

birleştirme türü

bk. katılma türü


birleştirme türü için benzer kelimeler


birleştirme türü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
birleştirme türü kelimesinin tersten yazılışı ürüt emritşelrib diziliminde gösterilir.