akşam okulu

akşam okulu İng. evening-school

Öğrenim çağını geçirmiş olan genç ve yetişkinlerin genel eğitim ya da meslek bakımından yetişmelerini sağlayan okul.


akşam okulu için benzer kelimeler


akşam okulu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ş', 'a', 'm', ' ', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
akşam okulu kelimesinin tersten yazılışı uluko maşka diziliminde gösterilir.