akşam erkek sanat okulu

akşam erkek sanat okulu İng. evening vocational school for men

İlkokulu bitirip de herhangi bir sanat sahibi olmayan ya da çalıştığı sanat kolunda ilerlemek isteyen kimselere iş saatlarından sonra kısa süreli kurslarla gerekli bilgi ve becerileri kazandıran öğretim kurumu.


akşam erkek sanat okulu için benzer kelimeler


akşam erkek sanat okulu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ş', 'a', 'm', ' ', 'e', 'r', 'k', 'e', 'k', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', ' ', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
akşam erkek sanat okulu kelimesinin tersten yazılışı uluko tanas kekre maşka diziliminde gösterilir.