sanat için sanat

sanat için sanat

(Resim, Heykel) 19. y.y.ın ilk yarısında Victor Cousin'in endüstri üretimi eşya ile sanatçı yapıtı arasındaki ayrımı belitrmek için kullandığı bir deyim olup, sanat dışında hiç bir amaca bağlanmaksızın, yalnız "güzel, büyük, tanrısal" yapıtlara yönelmiş yaratıcı çalışmayı anlatır.


sanat için sanat için benzer kelimeler


sanat için sanat, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'n', 'a', 't', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', şeklindedir.
sanat için sanat kelimesinin tersten yazılışı tanas niçi tanas diziliminde gösterilir.