kılgılı sanat okulu

kılgılı sanat okulu İng. practical trade school

Öğrencilere döşemecilik, frezecilik, kaynakçılık vb. yeni bir meslek öğreten, belli bir işte bilgi ve yeterliklerini arttırmak isteyen gençlere ve yetişkinlere eğitim olanağı sağlayan, ilkokula dayalı meslek okulu.


kılgılı sanat okulu için benzer kelimeler


kılgılı sanat okulu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', ' ', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
kılgılı sanat okulu kelimesinin tersten yazılışı uluko tanas ılıglık diziliminde gösterilir.