akşam sanat okulu

akşam sanat okulu İng. evening trade school

Öğrenim çağını geçirmiş ya da öğrenim çağında olmalarına karşın okula gidememiş yurttaşları türlü meslek dallarında iş hayatına hazırlayan ve öğrenim süresi sekizer aylık üç dönemden oluşan okul.


akşam sanat okulu için benzer kelimeler


akşam sanat okulu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ş', 'a', 'm', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', ' ', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
akşam sanat okulu kelimesinin tersten yazılışı uluko tanas maşka diziliminde gösterilir.