alakadar etmek

alakadar etmek

ilgilendirmek: “Çocuklarının vaziyeti, istikbali seni alakadar ediyorsa biraz kendi âleminden çıkar, onlarla meşgul olursun, anladın mı?” -A. M. Dranas.


alakadar etmek için benzer kelimeler


alakadar etmek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
alakadar etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte radakala diziliminde gösterilir.