alesital yumurta

alesital yumurta İng. alecithal egg

(Yun. a: ..sız; lekithos: vitellus) Yok denecek kadar az bulunan vitellus maddesinin sitoplâzmanın her tarafına düzgün bir şekilde dağılmış bulunduğu yumurta tipi.


alesital yumurta İng. alecital egg

İçinde vitellüs maddesi yok denecek kadar az olup sitoplazmanın her yanına düzgün biçimde dağılmış bulunan yumurta tipi.


alesital yumurta İng. alecithal egg

(Yun. a = -sız, lekithos = vitellüs)) İçinde vitellüs maddesi yok denecek kadar az olup sitoplazmanın her yanına düzgün biçimde dağılmış bulunan yumurta tipi.


alesital yumurta için benzer kelimeler


alesital yumurta, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 's', 'i', 't', 'a', 'l', ' ', 'y', 'u', 'm', 'u', 'r', 't', 'a', şeklindedir.
alesital yumurta kelimesinin tersten yazılışı atrumuy latisela diziliminde gösterilir.