çift yumurta ikizleri

çift yumurta ikizleri

bk. ayrı yumurta ikizleri


çift yumurta ikizleri İng. fraternal twin, dizygotic twins

anat. İki veya daha fazla yumurtanın aynı anda veya kısa aralıklarla farklı spermatozoit tarafından döllenmesi sonucu oluşan ve genetik olarak farklı olan ikizler, ayrı yumurta ikizleri, dizigotik ikizler, fraternal ikizlik.


çift yumurta ikizleri için benzer kelimeler


çift yumurta ikizleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'y', 'u', 'm', 'u', 'r', 't', 'a', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
çift yumurta ikizleri kelimesinin tersten yazılışı irelziki atrumuy tfiç diziliminde gösterilir.