tek yumurta ikizleri

tek yumurta ikizleri İng. monozygotic twins, identical twins, MZ twins

(Yun. monos: tek; zygotos: cifi) Bir yumurtanın, bir sperma ile döllenmesinden sonra, yumurtanın ileriki safhalarda ikiye bölünerek birbirlerine çok benzeyen iki yavru meydana getirmesi. MZ ikizleri.


tek yumurta ikizleri için benzer kelimeler


tek yumurta ikizleri, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'k', ' ', 'y', 'u', 'm', 'u', 'r', 't', 'a', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
tek yumurta ikizleri kelimesinin tersten yazılışı irelziki atrumuy ket diziliminde gösterilir.