ayrı yumurta ikizleri

ayrı yumurta ikizleri İng. dizygotic twins, fraternal twins, DZ twins

(Yun. dis: iki kez; zygotos: çift) İki ya da daha fazla yumurta hücresinin, aynı anda ya da kısa aralıklarla farklı spermler tarafından döllenmesi sonucu oluşan ve genetik olarak farklı olan ikizler (nadiren üçüzler, dördüzler vb.). Çift yumurta ikizleri, dizigotik ikizler, DZ ikizleri.


ayrı yumurta ikizleri İng. dizygotic twins

Çift yumurta ikizleri.


ayrı yumurta ikizleri için benzer kelimeler


ayrı yumurta ikizleri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', ' ', 'y', 'u', 'm', 'u', 'r', 't', 'a', ' ', 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ayrı yumurta ikizleri kelimesinin tersten yazılışı irelziki atrumuy ırya diziliminde gösterilir.