alev alma noktası

alev alma noktası İng. ignition point

Maddenin yanmaya başladığı sıcaklık.


alev alma noktası için benzer kelimeler


alev alma noktası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'v', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
alev alma noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon amla vela diziliminde gösterilir.