alev almak

alev almak

1) tutuşmak, yanmaya başlamak: “Sobada çıralar hemen alev almış, odunları da tutuşturmuştu.” -T. Buğra. 2) mec. coşmak, heyecanlanmak, heyecana gelmek; 3) mec. öfkelenmek, kızmak; 4) mec. telaşlanmak.


alev almak için benzer kelimeler


alev almak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'v', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
alev almak kelimesinin tersten yazılışı kamla vela diziliminde gösterilir.