alev

alev

a. 1. Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule: “Alevi ve bağrışmaları gören kadın erkek herkes evimizin bahçesine doldu.” -E. İ. Benice. 2. Sıcaklık: “İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor.” -H. R. Gürpınar. 3. Kıvılcım. 4. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama. 5. mec. Aşk ateşi.


alev İng. flame

Yanma olaylarında, yüksek sıcaklığa ısınmış katı taneciklerin ve moleküllerin yaydığı ışınlarla parlaklık kazanmış gaz karışımları akışı.


alev Fr. feu

(kimya)


Alev Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1.Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili. 2. Sıcaklık.3. Kıvılcım.


alev için benzer kelimeler


alev, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
alev kelimesinin tersten yazılışı vela diziliminde gösterilir.