alev fotometri

alev fotometri İng. flame photometry

Elementlerin yaydıkları ışık şiddetini ölçerek atom sayıları ve dolayısıyla konsantrasyonlarının ölçümünde kullanılan bir yöntem, atomik emisyon fotometri.


alev fotometri için benzer kelimeler


alev fotometri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'v', ' ', 'f', 'o', 't', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
alev fotometri kelimesinin tersten yazılışı irtemotof vela diziliminde gösterilir.