alfa linoleik asit

alfa linoleik asit İng. alpha-linoleic acid

Çok çift bağlı doymamış yağ asitlerinden esansiyel bir yağ asidi.


alfa linoleik asit için benzer kelimeler


alfa linoleik asit, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'l', 'i', 'n', 'o', 'l', 'e', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
alfa linoleik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kielonil afla diziliminde gösterilir.