algı dayanağı

algı dayanağı İng. frame of reference

Bir eylem, inanç ya da düşüncenin altında yatan, bunlara yön ve anlam vererek denetçi ve sınırlayıcı görevi yapan değerler ve anlamlar dizgesi.


algı dayanağı için benzer kelimeler


algı dayanağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'g', 'ı', ' ', 'd', 'a', 'y', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
algı dayanağı kelimesinin tersten yazılışı ığanayad ıgla diziliminde gösterilir.