devirgi dingili dayanağı

devirgi dingili dayanağı İng. rocker arm shaft bracket

Devirgi dingilini taşıyan destekler.


devirgi dingili dayanağı için benzer kelimeler


devirgi dingili dayanağı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'i', 'r', 'g', 'i', ' ', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', ' ', 'd', 'a', 'y', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
devirgi dingili dayanağı kelimesinin tersten yazılışı ığanayad ilignid igrived diziliminde gösterilir.