alna yazılan başa gelir

alna yazılan başa gelir

“kişi, kaderi ne ise onu görür” anlamında kullanılan bir söz.


alna yazılan başa gelir için benzer kelimeler


alna yazılan başa gelir, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'n', 'a', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', şeklindedir.
alna yazılan başa gelir kelimesinin tersten yazılışı rileg aşab nalızay anla diziliminde gösterilir.