alt grup

alt grup İng. subgroup

alt grup için benzer kelimeler


alt grup, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', şeklindedir.
alt grup kelimesinin tersten yazılışı purg tla diziliminde gösterilir.