alternatif akım

alternatif akım

a. fiz. Dalgalı akım.


alternatif akım, (AA) İng. alternating current (AC)

Belli zaman aralıklarıyla akış yönü değişen elektrik akımı.


alternatif akım

bk. değişken akım


alternatif akım

bk. dalgalı akım.


alternatif akım için benzer kelimeler


alternatif akım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'e', 'r', 'n', 'a', 't', 'i', 'f', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
alternatif akım kelimesinin tersten yazılışı mıka fitanretla diziliminde gösterilir.