altlık

altlık, -ğı

a. 1. Tabak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey: Bardak altlığı. 2. hlk. Hayvanların altına yayılan ot veya saman. 3. hlk. Arabaya koşulan atların yolları kirletmemesi için kuyruğunun altına yerleştirilen torba.


altlık

Yün veya kalın iplikten örülen, yalnız taban ve parmakları örten konçsuz, yarım çorap.


altlık

Üzeri ve üç yanı kapalı, önü açık, içinde ocak, tandır bulunan ve yakılacak şeyler de konulan dam.


altlık

Dayanak, kaide, dalav denilen tahterevallinin düşey direği.


altlık İng. footing
altlık İng. pedestal

(Heykel) Baş, gövde ya da boy heykellerinin yerden yüksekçe durması için altlarına konulan taş ya da ağaçtan taşıyıcı bölüm.


altlık

Hattatların yazı yazarken kâğıdı üzerine koydukları destek.


altlık İng. high hat, top hat

Sinema/TV. Alıcının, üzerine yerleştirilerek çalıştırıldığı, yüksekliği az ve değişmez, silindir biçiminde dayanak.


altlık İng. board

haritacılık, fotoğrafçılık: Duyarkat, foto-harita vb. altına yapıştırılan nesne.


altlık İng. bedding

At, sığır, tavuk ve evcil hayvanların barınakları zeminine nem ve dışkıyı emmesi veya hayvanı temiz tutması, kaydırmaması amacıyla serilen ot, saman, lastik, kauçuk, plastik vb. malzemeler.


Altlık Alm. Gespann

altlık için benzer kelimeler


altlık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
altlık kelimesinin tersten yazılışı kıltla diziliminde gösterilir.