altlık (parçası)

altlık (parçası) İng. base fitting

Pis ve kirli su kolonlarının yağmur borularının altına konan özel parçası.


altlık (parçası) için benzer kelimeler


altlık (parçası), 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'l', 'ı', 'k', ' ', '(', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 's', 'ı', ')', şeklindedir.
altlık (parçası) kelimesinin tersten yazılışı )ısaçrap( kıltla diziliminde gösterilir.