yinelenen altlık

yinelenen altlık İng. running foot(Ing.)

yinelenen altlık için benzer kelimeler


yinelenen altlık, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'e', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
yinelenen altlık kelimesinin tersten yazılışı kıltla neneleniy diziliminde gösterilir.