ana çıkış yolu

ana çıkış yolu İng. main out-going road

Bir kentin özeğinden çevresine, oradan da komşu ve uzak kentlere gitmeyi sağlayan başlıca yol.


ana çıkış yolu için benzer kelimeler


ana çıkış yolu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
ana çıkış yolu kelimesinin tersten yazılışı uloy şıkıç ana diziliminde gösterilir.