ana deniz bilimi

ana deniz bilimi

a. coğ. Deniz bilimi.


ana deniz bilimi için benzer kelimeler


ana deniz bilimi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
ana deniz bilimi kelimesinin tersten yazılışı imilib zined ana diziliminde gösterilir.