anlam alanı

anlam alanı İng. semantic field

Zihinde aynı veya birbirine yakın kavramlar oluşturan kelimelerin meydana getirdikleri ortak alan: ülkü, hedef, gaye, maksat, ideal; kırılmak, incinmek, gücenmek, darılmak, küsmek; kesmek, koparmak, biçmek, üzmek, yolmak vb.


anlam alanı için benzer kelimeler


anlam alanı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
anlam alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala malna diziliminde gösterilir.