anlam bilimci

anlam bilimci

a. Anlam bilimi ile uğraşan kimse.


anlam bilimci

Anlam bilimi üzerinde çalışan kimse.


anlam bilimci

Azerbaycan Türkçesi: semasiolog; Türkmen Türkçesi: semasiolog; Gagauz Türkçesi: semasiolog;Özbek Türkçesi: semasiolog; Uygur Türkçesi: manini takşürgüçi alim ~ semasiolog; Tatar Türkçesi: semasiolog; Başkurt Türkçesi: semasiolog; Kmk: semasiolog; Krç.-Malk.: semasiolog;Nogay Türkçesi: semasiolog; Kazak Türkçesi: semasiolog; Kırgız Türkçesi: semasiolog; Alt:: semasiolog;Hakas Türkçesi: semasiolog; Tuva Türkçesi: semasiolog; Şor Türkçesi: semasiolog; Rusça: semasiolog


anlam bilimci için benzer kelimeler


anlam bilimci, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'c', 'i', şeklindedir.
anlam bilimci kelimesinin tersten yazılışı icmilib malna diziliminde gösterilir.