anlam bayağılaşması

anlam bayağılaşması

a. db. Anlam kötüleşmesi.


anlam bayağılaşması İng. pejorative

(Derleme. mana bayağılanması) Bazı sözcüklerin gerçek anlamlarının, yerine göre, bayağı ve kötü anlama kayması: Herif (kaba dilde erkek) , kabak (aptal, kaba adam) , uşak (emir kulu, köle) , canavar (Farsça'da "canlı" anlamını verirken bugünkü Türkçede "yırtıcı, cana kıyan" anlamlarını vermesi) gibi.


anlam bayağılaşması

bk. anlam kötüleşmesi


anlam bayağılaşması için benzer kelimeler


anlam bayağılaşması, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', ' ', 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
anlam bayağılaşması kelimesinin tersten yazılışı ısamşalığayab malna diziliminde gösterilir.