apaçık çözüm

apaçık çözüm İng. trivial solution

Tüm bilinmeyenleri için sıfır değerini alan özel çözüm.


apaçık çözüm için benzer kelimeler


apaçık çözüm, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', şeklindedir.
apaçık çözüm kelimesinin tersten yazılışı müzöç kıçapa diziliminde gösterilir.