apaçık içerik

apaçık içerik İng. manifest content

Bir anlatım ya da yanıtın içerdiği açık ve dış anlam.


apaçık içerik için benzer kelimeler


apaçık içerik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
apaçık içerik kelimesinin tersten yazılışı kireçi kıçapa diziliminde gösterilir.