biçim ve içerik

biçim ve içerik İng. form and content

Toplumsal gerçekliğin birbirinden ayrılmaz, birbirine bağımlı iki yanı. bk. biçim, içerik.


biçim ve içerik için benzer kelimeler


biçim ve içerik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', ' ', 'v', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
biçim ve içerik kelimesinin tersten yazılışı kireçi ev miçib diziliminde gösterilir.