dizin içerik listesi

dizin içerik listesi İng. directory listing

dizin içerik listesi için benzer kelimeler


dizin içerik listesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', ' ', 'l', 'i', 's', 't', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dizin içerik listesi kelimesinin tersten yazılışı isetsil kireçi nizid diziliminde gösterilir.